Risebergaskolan i Malmö

Malmö Stad väljer att inreda nya Risebergaskolan med Tantumkök. Projektet löper under 2015-2017. Beställare är Byggmästaren i Skåne AB