Kvibergskolan, Göteborg

Fast inredning Nybyggnad av grundskola (F-3) för ca 200 elever. Skolan kommer att ha mottagningskök och egen skolidrottshall, och inredningen kommer från Tantum. Kund: Kungälvs Trävaru AB Slutkund: Göteborgs Stad Arkitekt: Tengbom

Fågelbacksskolan, Malmö

Fast inredning till en av Malmös större skola Hösten 2018 ska den nya skolan i Hästhagen stå klar. De första tre åren kommer Slottsstadens skola att ha sin verksamhet här medan den ordinarie skolan byggs om. Från och med läsåret 2012/2022 tar sju nya klasser i...

Hagaskolan, Stockholm

Fast inredning till en av Sveriges största skolor Ledorden för att styra utformningen av skolan så att den stödjer det pedagogiska arbetet optimalt är: Kunskapande miljöer, Samspelande miljöer och Inspirerande miljöer. Därför känner vi oss hedrade att få leverera den...