SUS Malmö

Mer TANTUM till avdelningsköken på SUS i Malmö Beställare: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB