Maj månads projekt

Tantumkök tillverkar kök till följande projekt i Maj:Liseberg, Tantumkök till personalmatsalen.Region Skåne, Malmö sjukhus. Tantumkök till avdelningskök.Region Skåne, Lunds sjukhus. Byggnad 20, Tantumkök till avdelningskök.Lunds Universitet, V-huset. 12st...