Samtlig fast pentry inredning till nybyggnation av förskola i Örebro

Förskolan beräknas vara klar för uppstart under sommaren 2018 och kommer att ha fem avdelningar.

Slutkund: Futurum fastigheter i Örebro
Arkitekt: Mondo Arkitekter