Pentry & förvaringsskåp till skolan

Nyköpings gymnasium ska samlas till ett campusområde. Byggnaderna formar en halvcirkel runt en öppen yta som rymmer en cykelparkering, ett skoltorg och den befintliga gräsplanen.

Slutkund: Nyköpings kommun
Arkitekt: Carlstedt Arkitekter