Tantum växer så att det knakar! Allt fler kunder förstår värdet i vår hållbara inredning och därför måste vi utöka våra lagerlokaler.

Vår nya avfuktade lagerhallen på 1000m² och ska rymma både råmaterial och projekt som är färdiga för leverans

Med detta är vi nu ännu bättre rustade för fler nya uppdrag

Fler bilder

Bild 6