Fler och fler kunder har märkt att det lönar sig att satsa på kvalitet när man inreder offentlig miljö. Inte bara i köket. Idag används Tantum i allt från skolor och studentlägenheter till sjukhus och äldreboenden.

Var skulle du behöva hållbar inredning?

Skola 5

Materialskåp, Engelbrektsskolan i Stockholm