Hållbarhet. I alla bemärkelser.

Att Tantum klarar större påfrestningar än andra produkter på marknaden, och därför håller längre innan den behöver bytas ut, är en aspekt på hållbarhet. En positiv bieffekt av det blir en minimal resursanvändning, vilket ju är vad vi oftast menar med hållbarhet idag; hushålla med jordens resurser. Och eftersom trä är ett förnyelsebart naturligt material (till skillnad från skivmaterial med konstigt innehåll), är det bra för planeten – även efter produktens livscykel.

Självklart jobbar vi enligt ISO 9000 och ISO 14000 för att säkerställa kvaliteten i allt vi gör. Vi låter även SP testa och godkänna våra produkter, och som första kök i Sverige erhöll Tantum Möberlfaktaintyg för några år sedan. Tantum är accepterat av Byggvarubedömningen och finns med i SundaHus.

Om du ändå inte känner dig övertygad om vår höga kvalitet hoppas vi att du blir trygg av vårt garantiåtagande. Vi lämnar hela 10 års garanti på våra produkter!

För att ta ansvar för att vårt förpackningsmaterial återvinns på ett korrekt sätt har vi valt att ansluta oss till FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

KONTAKTA OSS

Ridbanegatan 6, 213 77 Malmö
Sverige
040 94 20 10
info@tantum.se