Samtliga Elevskåp & förvaringsskåp till skolan

Hösten 2016 påbörjades bygget av en ny grundskola för 525–630 elever i årskurs 7–9 i Hästhagen i centrala Malmö. Skolan ska vara klar till höstterminsstarten 2018.

Slutkund: Malmö Stad
Arkitekt: Arkitektgruppen Malmö