Samtliga Elevskåp & förvaringsskåp till skolan

Hösten 2017 påbörjades ombyggnad av en ny grundskola för 384 elever i årskurs 4–6 vid Triangeln i centrala Malmö. Delar av skolan ska vara klar till höstterminen 2018.

Slutkund: Malmö Stad
Arkitekt: SWECO