Avdelningskök till nybyggnation av äldreboende i Knislinge

Moderna och ändamålsenliga lokaler med utveckling av verksamheten t.ex. med matlagning på varje avdelning samtidigt som boendemiljön förbättras.

Slutkund: Riksbyggen
Arkitekt: Arkitektgården