Fast inredning

Nybyggnad av grundskola (F-3) för ca 200 elever. Skolan kommer att ha mottagningskök och egen skolidrottshall, och inredningen kommer från Tantum.

Kund: Kungälvs Trävaru AB
Slutkund: Göteborgs Stad
Arkitekt: Tengbom