Fridhemskolan-300x199
Nytt stort SISAB projekt i Stockholm

Vi har fått ett nytt prestigeprojekt.
Leverans av samtlig fast inredning till Fridhemsskolan i Stockholm, samtligt i Tantum-utförande.

Slutkund SISAB, Stockholms skolfastigheter.

Leveranser sker under hösten 2014 och våren 2015, beställare PEAB

Vellinge Kommun, Vårdboende

Vi förser Vellinge kommun med Tantum-inredning till följande projekt
St Knuts vårdboende: Inredning till 34st vårdrum & 6st avdelningskök
Bäckahästen & Ljungklockan LSS boende: Avdelningskök
Stora Hammar: Avdelningskök
Slutkund Vellinge Kommun, beställare JSB Bygg.