Stadsbiblioteket

Malmö Stadsbibliotek

Luleå Kommun väljer Tantumkök

Efter noggrann urvalsprocess har Luleå kommun valt

Tantumkök till bla deras äldreboende.

Första leverans på 5st kök sker under hösten.

Slutkund Luleå Kommun.

Beställare Beijer Bygg Luleå.

 

Solrosen & Blå kullen, Förskolor i Stockholm.

Samtlig fast inredning i Tantum-utförande.

Slutkund SISAB, Stockholms skolfastigheter

Beställare Heving & Hägglund Byggmästare.

 

Kök till Malmö Stadsbibliotek

Vi levererar personalkök till Malmö Stadsbibliotek

Slutkund Malmö Stad

Beställare Team Skåne Bygg.