Delphi

Slitaget är stort på gruppköken i studentkorridorerna.

Just därför väljer AF Bostäder att byta ut köken till Tantumkök. Denna gången är det bostadsområdet Delphi i Lund som ska få hållbara kök.