Näsbypark

Näsbyparkskolan

Semestermånad, men i Tantumfabriken är det full aktivitet!

Region Skåne, Lunds sjukhus. Tantuminredning till rörpostsystem.

Näsbyparkskolan, Täby. Tantumkök i samtliga kök i skolan, samt Tantum-utförande på samtlig fast inredning.

Lundalogik huvudkontor, Lund. Nytt Tantumkök till personalmatsalen.

Allerum förskola. Tantumkök i avdelningskök.