Vi förstärker verksamheten med en ny projektledare och hälsar Anders Thornberg välkommen i gänget !

Anders har mångårig erfarenhet av projektledning inom träindustrin och kommer arbeta med projektledning av Tantumkök.