Under hösten kommer vi tillverka och leverera högkvalitativa kök till:

 – Karlavägens Förskola och Kragstadsungens Förskola

 – Avdelningskök till Södersjukhuset i Stockholm

 – Tantumskåp till Kastellegårdshallen

 – Hemkunskapssalar och övrig skåpsinredning till V.Ingelstadskolan

 – äldreboende i Gråbo och objekt Kvillebäcken

 – Tillagningskök till Kyrkans Hus