Vi kan stolt berätta att vi erhållit en stor beställning av inredning till Mariehällsskolan i Stockholm.

SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB)som är slutkund, har valt Tantumutförande på inredningen i skolan.

Leveranser sker under hösten 2013