Tantum kan med stolthet presentera att vi som första kök lyckats få våra skåp Möbelfaktacertifierade! 

Möbelfakta har högt ställda krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar.

Kvalitet: Möblerna måste klara extremt tuffa tester som utförs av SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Miljö: Tillverkningen måste vara miljöanpassad i alla led. Från råvara till färdig produkt.

Socialt ansvar: Alla parter i produktionskedjan måste följa FN:s direktiv “The Global Compact”

Mer om Möbelfakta här: www.mobelfakta.se